De Koning en Europa.

Politieke partijen stellen de inhoud van het Koningschap ter discussie. Ik zou daar voorzichtig mee zijn. Oranje is een kenmerk van onze identiteit en het maakt ons op onverwachte momenten sterk.

Laten we eerlijk zijn. In het perspectief van een verenigd Europa zal Nederland minder een eigen profiel en vuist kunnen maken. Zo ging het met de gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en met de vele vorstendommen in Duitsland. Het is een ontwikkeling in de geschiedenis die onontkoombaar is. Dan moet je zoeken naar instrumenten die ons sterk en herkenbaar maken. Ons Koningschap is, zoals het thans wordt ingevuld, een instrument dat ons zelfvertrouwen en herkenbaarheid verschaft.

Gemuilkorfde of buiksprekende Koningen hebben we in Europa al genoeg en maken het moeilijker om je te onderscheiden bij zaken die er echt toe doen.

Nederland verdient een Koning met kleur. Wat mij betreft oranje.

Reacties zijn momenteel geblokkeerd

Pagina’s
Archief