Feestkalender

Gister werd op het kerstfeest van STEK ( Stad En Kerk), de diaconale uitvoeringorganisatie van protestantse kerken in Den Haag, de feestkalender uitgereikt. Je zou verwachten dat enkel de christelijke feestdagen worden vermeld. De jaarkalender geeft een overzicht van de feestdagen van de verschillende geloofsrichtingen die de stad Den Haag kent.

Een aantal jaren geleden heb ik het initiatief genomen voor een internationale religieuze conferentie in het Vredespaleis. Die heeft in aanwezigheid van de Koningin plaatsgevonden. De leiders van de belangrijkste geloofsovertuigingen op aarde ondertekenden een verklaring waarin zij allen het verdrag van de rechten van de mens als uitgangspunt nemen voor hun religieuze handelen. Dat betekent heel veel.

Iedereen heeft recht op een plaats onder de zon. Ook dienen wij de geloofopvattingen van anderen te respecteren. Als wij ieder dat plekje onder de zon gunnen en elkaar’s opvattingen, voldoen wij aan de betekenis van Kerst: vrede tussen mensen.

De feestkalender herinnert ons er dagelijks aan. Er naar handelen maakt 2012 tot een feest.

Reacties zijn momenteel geblokkeerd

Pagina’s
Archief