Coffeshops in de ban

De VVD wil de verkoop van softdrugs in coffeeshops gaan verbieden. Wat een ondoordacht voorstel. Juist het verbieden van de verkoop van dit spul leidt tot extra crimineel gedrag, dat zich bovendien over het land en de grote steden zal verspreiden.

In Den Haag is de verkoop van softdrugs geconcentreerd in een dertigtal cafés, met een scherpe controle. Dat heeft er overigens niet toe geleid dat de illegale handel is verdwenen. Integendeel. Het loont. Dat loon zal alleen groter worden als de algehele verkoop wordt verboden. Juist het legaliseren van de verkoop van softdrugs leidt tot minder criminaliteit.

Ik reis veel. In al die landen kon ik vaststellen dat je vrij gemakkelijk aan softdrugs kunt komen. In sommige steden in India is in shops de verkoop van softdrugs gelegaliseerd. Zelfs in Iran, waar ik twee jaar geleden was kun je er vrij gemakkelijk, evenals aan alcohol, aankomen. Kortom, wereldwijd is er een vrij kleine groep wereldburgers die er gebruik van maakt.

Een actie van de VVD om het roken in ook kleine cafés te verbieden sorteert een positiever effect dan een algeheel verbod op de verkoop van softdrugs. Het gevolg zal zijn dat ik dan tenminste weer als niet-roker naar mijn oude kleine stamcafé kan gaan.

Reacties zijn momenteel geblokkeerd

Pagina’s
Archief