Atsma gooit eigen glazen in

Diverse kranten koppen dat binnenkort het statiegeld op flessen tot het verleden behoort. De lobby van het bedrijfsleven heeft gewonnen. Ooit maakte ik deel uit van de Commissie Verpakkingen die met het bedrijfsleven sprak om afspraken te maken over de recycling van papier, plastic en glas. Ook toen was er sterke druk op de Commissie om het statiegeld af te schaffen. Dat is toen, met goede redenen, niet gelukt

Minder flessen betekent minder opslag van afval voor ondernemers in hun supermarkten. Die vierkantemeters zullen nu commercieel worden aangewend waardoor het rendement van die bedrijven zal stijgen. Het rendement van het milieu zal echter afnemen.

Er wordt een extra prikkel bij burgers weggenomen om actief en alert met producten die recyclebaar zijn om te gaan. De burger hoeft er niet meer bij na te denken.

Ik ervaar deze maatregel ook als een ondermijning van één van de uitgangspunten van mijn partij, het CDA. Ik vind het jammer dat we ook op dit punt ons niet meer weten te onderscheiden.

Wat mij betreft vermindert hierdoor ook het “statiegeld”op CDA- bewindslieden.

Reacties zijn momenteel geblokkeerd

Pagina’s
Archief