Vrijheid-blijheid

In de Haagse binnenstad, vooral op het Spui, lopen allerlei verkeerstromen door elkaar. Openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en autovervoer. De pollers die het merendeel van de gemotoriseerde verkeersdeelnemers behoort te weren, worden door automobilisten met gemak genomen. In het kielzog van een tram of bus die via een eigen systeem de pollers kunnen laten defungeren, is een gemakkelijke entree mogelijk.

Omdat elke ordening binnen het pollergebied ontbreekt wordt het aan de verkeersdeelnemers overgelaten hoe met elkaar om te gaan. Het valt op dat de automobilist tot op heden de voorzichtige kant kiest. De wandelaar echter neemt alle ruimte en tempo. Te veel ruimte en te weinig tempo naar mijn smaak.

Natuurlijk is de binnengeglipte automobilist fout, maar geldt ook voor de vier breed wandelende jongeren die voor niemand aan de kant gaan.

Ook hier geldt dat de kruik net zo lang te water gaat tot hij barst.

Dat is te voorkomen als verkeerssurveillanten of surveillerende agenten corrigerend optreden.

Waar niet wordt gecorrigeerd wordt fout op fout gestapeld en leidt tot ontsporing. Dat treft de persoon in kwestie maar ook de samenleving. Kortom de overheid moet handhavend optreden en verdient dan deze investering op termijn met extra bonus terug.

Reacties zijn momenteel geblokkeerd

Pagina’s
Archief