DEN HAAG ONDERSCHEIDT ZICH

Naast allerlei kwalificaties op het gebied van groen, wonen, hofstad en de aanwezigheid van veel internationale organisaties kan daaraan worden toegevoegd dat Den Haag één van de grootste fietsenstallingen ter wereld heeft.

De Grote Marktstraat is op hoogtijdagen zoals vrijdag, zaterdag en zondag van weerszijden gebarricadeerd door massaal geparkeerde fietsen. De Grote Marktstraat, die met de aanleg van de kostbare tramtunnel bedoeld was als wandelgebied, is geruisloos overgenomen door de fietsers. Een wandelaar doet er verstandig aan om met helm op en opzichtige kleding boodschappen te doen omdat het risico van averij niet ondenkbeeldig is. In Den Haag is de fiets van lust een last geworden.

Het aantal bezoekers dat met de fiets de Haagse binnenstad bezoekt is vele male groter dan het aantal automobilisten. Waarom verlegt de gemeente Den Haag de fietsroute niet ondergronds via het parkeerdak in de tramtunnel? Als men bijvoorbeeld 50 autoparkeerplaatsen inruimt voor betaald parkeren van fietsen en tegelijkertijd het fietsen en parkeren ervan in de Grote Marktstraat verbiedt, heb je een meervoudig voordeel.

De Haagse binnenstad was ooit het meest aantrekkelijke winkelgebied van Nederland. Omdat je er ongestoord en prettig kon winkelen. Als het bestuur van deze stad deze onderscheiding wil behouden moet ze er wel wat aan doen.

Noblesse oblige.

Reacties zijn momenteel geblokkeerd

Pagina’s
Archief