CV

     Curriculum vitae drs. M. Smits

PERSONALIA

Naam:                           drs. Marinus Smits

Geboortedatum:            26 oktober 1944

Geboorteplaats:             Buurmalsen (Gelderland)

Woonplaats:                   Den Haag

Godsdienst:                   Verenigde Protestantse Kerken (Nederlands Hervormd)

 

Opleiding                                                                                 Periode

Christelijk Nationale School met den Bijbel te Geldermalsen                                   1952-1958     

Christelijke MULO Koningin Juliana te Culemborg                                                   1958-1962     

Christelijke HBS-a te Culemborg                                                                          1962-1964             

Doctoraal Economie Erasmus Universiteit te Rotterdam                                          1966-1972     

 

Hoofdactiviteiten

Organisatieadviseur                                                                                            1972-1975

Adjunct-secretaris FME (metaalwerkgevers)                                                         1975-1980

Lid Gemeenteraad Rotterdam                                                                             1978-1980

Lid Provinciale Staten van Zuid-Holland                                                                1978-1882

Secretaris CDA                                                                                                   1980-1986     

Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal                                                              1986-1998 

Voorzitter Combinatie van Beroepsvissers                                                            1998-2002

Lid Gemeenteraad Den Haag                                                                              1998-2002

·          Voorzitter CDA fractie                                                                                   2000-2002

Wethouder gemeente Den Haag                                                                          2002-2006

Lid Gemeenteraad Den Haag                                                                              2006-2010

 

Politieke functies

Penningmeester CHJO                                                                                         1973-1976

Penningmeester CHU                                                                                          1977-1978

Secretaris CHU                                                                                                   1977-1980

Lid DB Federatie CDA                                                                                         1978-1980

Lid Gemeenteraad Rotterdam                                                                             1978-1980

Lid Provinciale Staten van Zuid-Holland                                                                1978-1982                  

Secretaris CDA                                                                                                   1980-1986

Campagneleider CDA ( Van Agt,Lubbers)                                                             1980-1986

Campagneleider CDA ( Balkenende)                                                                     2001

Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal                                                              1986-1998

Lid commissies:

·          Financiën

·          Economische Zaken

·          Volksgezondheid

·          LNV

·          Rijksuitgaven, ondervoorzitter                                                                 1994-1998

·          Justitie

·          Arubaanse en Antilliaanse Zaken

·          Verzoekschriften                       

Lid Beneluxparlement,                                                                                        1994-1998

·          voorzitter commissie Justitie

Lid Gemeenteraad Den Haag                                                                              1998-2002

·          voorzitter CDA-fractie                                                                             2000-2002

Lid Algemeen Bestuur Haaglanden                                                                       1998-2010

Campagneleider CDA                                                                                          2001

Wethouder Gemeente Den Haag                                                                          2002-2006

Lid gemeenteraad Den Haag                                                                               2006-2010

Lid Verenigde Vergadering Waterschap Delfland                                                   2009-hedenNevenfuncties                                                                                      Periode

Praeses S.S.R. Rotterdam                                                                                                1969-1970

President Rotterdamse Kamer van Studentenverenigingen                                                 1969-1970

Ouderling NH Kerk en lid Centrale Kerkenraad Rotterdam                                                 1979-1983

Lid van de Werkgroep Kerk en Overheid CDA Tweede Kamerfractie                                   1980-1998

waarvan voorzitter van de werkgroep                                                                              1994-1998

Lid Bestuur RK Ziekenhuis Dordrecht                                                                               1986-1989

Lid Raad van Toezicht RK Ziekenhuis Dordrecht                                                               1989-1990

Secretaris Stichting A.F. de Savornin Lohman                                                                     1986-1998

Secretaris Centrale Raad van Toezicht Stichting
voor Christelijke Ziekenhuisverpleging voor Dordrecht, Zwijndrecht en omstreken                1989-1990

Adviseur NVVS ( Ned. Vereniging van Sportvisfederaties)                                                   1989-1998

Voorzitter Bewonersvereniging Het Hofkwartier                                                                 1991-1998

Lid Raad van Toezicht Blindeninstituut Sonneheerdt te Ermelo                                            1993-1995

Voorzitter Kunstcommissie Tweede Kamer                                                                       1994-1998

Lid Bestuur Welzijnsorganisatie Centrum Den Haag                                                           1995-1998

Lid Commissie Rendement en Risico van Verbond van Verzekeraars                                  1998-1999

Adviseur LSUW (Landelijke Stichting van Uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk)            1998-heden

Secretaris Reünisten CDA Tweede Kamerleden                                                                 1998-heden

Voorzitter Aandachtscentrum Den Haag                                                                           1999-2002

Voorzitter Commissie Zoet Water                                                                                     1999-2002

Lid bestuur Productschap Vis                                                                                          2000-2002

Voorzitter Moderamen Hervormde Diaconie Den Haag                                                      2000-2002

Voorzitter Interdepartementale Werkgroep Alcohol en Preventie en Voorlichting                  2000-2002

Vice-voorzitter Nederlandse Groeistichting te Rotterdam                                                  2000-2010

Lid Raad van Commissarissen HTM                                                                                 2002-2006

Lid Raad van Commissarissen Stadsherstel                                                                       2002-2006

Lid Raad van Toezicht Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag                                             2002-2006

Voorzitter Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Ypenburg                                          2002-2006

Lid VNG Commissie Milieubeheer                                                                                    2002-2006

Lid VNG Commissie Water                                                                                               2002-2006

Lid Commissie Toezicht Verpakkingen                                                                             2002-2006

Lid Bestuurlijk Milieu Overleg Haaglanden                                                                        2002-2006

Vice-voorzitter KIMO (Internationale Milieu Organisatie)                                                     2002-2006

Voorzitter Eurocities Environment Forum (van alle Europese steden met meer dan

200.000 inwoners)                                                                                                        2003-2006

Lid Bestuur Vereniging Duiventil van Oud CDA Tweede Kamermedewerkers en leden          2003-heden

Lid Algemeen Bestuur Stichting Levend Water                                                                   2004-2006

Vice-voorzitter Mandelastichting                                                                                     2006-heden

Lid bestuur STEK                                                                                                           2006-heden

Penningmeester Residentie Bach Ensembles                                                                    2009-heden

Secretaris Vereniging van Oud-Tweede Kamerleden                                                        2010-heden

Lid bestuur stichting Yasmin                                                                                           2010-heden

Pagina’s
Archief